grade p

 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[1/1] [1/2] [1/3] [1/4] [1/5] [1/6] [1/7] [1/8] [1/9]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[2/1]2/2 [2/3] [2/4] [2/5] [2/6] [2/7] [2/8]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
[3/1] [3/2] [3/3] [3/4] [3/5] [3/6] [3/7] [3/8] [3/9] [3/10]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[4/1] [4/2] [4/3]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
[5/1] [5/2]
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
[6/1] [6/2] [6/3] [6/4]

 

กำหนดการลงทะเบียน-สอบแก้ตัว (0 ร มส มผ)

  • 16-27 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน-สอบแก้ตัว

* มีข้อสงสัยในผลการเรียน ติดต่องานทะเบียน-วัดผล

* ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ที่งานทะเบียน-วัดผล
นักเรียน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) แต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com