ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

 

ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนนักเรียน ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลปะ
  การงานอาชีพ
  ภาษาต่างประเทศ
  แนะแนว
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com