ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนนักเรียน ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  แนะแนว
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com