ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

บุคลากร ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 1 2
คณิตศาสตร์ 3 7 10
วิทยาศาสตร์ 4 12 16
ภาษาไทย - 9 9
ภาษาต่างประเทศ 4 8 12
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม - 9 9
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 3 8
สุขศึกษาและพละศึกษา 5 1 6
ศิลปะศึกษา 1 3 4
สนับสนุนการสอน (แนะแนว, บรรณารักษ์) - 3 3
ครูอัตราจ้าง 1 6 7
ลูกจ้างประจำ นักการ 3 - 3
ลูกจ้างชั่วคราว 3 4 7
รวมทั้งสิ้น 30 66 96

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com